Su Biterse Herkes Susar

Su Biterse Herkes Susar

WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yürütmekte olduğu 'Suyun Yolculuğu' projesi, Büyük Menderes Havzası’nın karşı karşıya kaldığı tehditlere ve hayatımızdaki önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Büyük Menderes Havzası ev sahipliği yaptığı kentlerin su ihtiyacını karşılarken başta tarım olmak üzere sanayi ve turizm sektörlerine de su temin ediyor. Havza, tepeli pelikan gibi tehdit altındaki kuş türlerine, flamingolara, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen 30’un üstünde endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 

WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncelikli alanlarından biri olan Büyük Menderes Deltası, tepeli pelikanların Avrupa’daki önemli üreme alanlarından biri.

Tepeli Pelikan’ın 1950-1980’li yıllarda ülkemizde 17 farklı sulak alanda ürediği ancak sulak alanların kurutulması, su rejimine müdahaleler ve türün yuvalama alanlarında rahatsız edilmesi sonucu yaklaşık 700 çift büyüklüğünde bir üreme popülasyonunun yok olduğu bilinmektedir. IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin) 2017 yılına kadar ‘Hassas (VU)’ kategorisinde sınıflandırdığı ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan tepeli pelikanın, özellikle Avrupa’da yapılan koruma çalışmaları sayesinde popülasyon durumu iyileşmiş ve ‘Tehdide Yakın (NT)’ statüsüne yükselmiştir. Ancak yaşam alanları olan sulak alanların kuruması ve karakterlerinin değişmesi, su kirliliği, yasadışı avcılık, insanlar tarafından rahatsız edilme, elektrik tellerine çarpma sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümler, beslendikleri balık stoklarının azalması gibi etkenler, türün varlığını tehdit etmektedir!

WWF-Türkiye, Büyük Menderes Havzası’nda yürüttüğü Sürdürülebilir Peyzaj Yaklaşımı Projesi kapsamında tepeli pelikanların üreme alanı olan Büyük Menderes Deltası’nın ve tür için önemli bir beslenme ve dinlenme alanı olan Bafa Gölü’nün ekolojik bütünlüğünün ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik hedefler belirlemiştir ve bu hedeflere yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Siz de Suyun Yolculuğu projesine bağış yaparak tepeli pelikanların yaşam alanlarının korunmasına destek olabilirsiniz.

* 100 TL ve üzeri bağışlarınızda e-sertifikanın yanı sıra basılı sertifika gönderilecektir.

TUTAR SEÇİNİZ